ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

07 เมษายน 2554

ศรัทธาข้าจะฝากผู้ใด..๏ เธอจ๋าอยู่ไหน                                       ลอยล่องไป ตามใจ..ตามฝัน
ในธารใสเห็นเงาพระจันทร์                           หรือไผ่กอนั้นเกี่ยวไว้จึงไม่ไป

๏ หรือพลัดหลงในดง กลางเถื่อนดิบ                มาเถิดจะกระซิบกล่อมหลับใหล
ปลอบปลุกขวัญเจ้าจนชื่นใจ                         พรุ่งนี้ฟ้าใสค่อยโบกบิน

๏ เธอจ๋าอย่าเพิ่งท้อ                                  ยังมีคนเฝ้ารอหวังถวิล
บ้างยากจนข้นแค้นไม่มีกิน                           บ้างถูกปล้นหมดสิ้นหมดเนื้อตัว

๏ ใครเล่าจะช่วยได้                                   จุดประกายความหวังที่สลัว
หยุดความอยุติธรรมโฉดชั่ว                          หยุดความมืดมัวสู่ยุคใหม่

๏ เพราะเธอใช่ไหม                                   ผู้เป็นไท ทางความคิด ไม่หวั่นไหว
ยืนล้อต่อสู้สุดหัวใจ                                    จนเลือดหลั่งรินไหลกลางตุลา

๏ แต่ก่อนเธอคือนักสู้                                 เชิดชูอุดมการณ์อันหาญกล้า
ยืนหยัดเคียงข้างชาวประชา                         จนชีวามอดดับลาลับไป

๏ บัดนี้ เธอคือนักล่าปริญญา                        สูญสิ้นศรัทธาที่ฝันใฝ่
ไม่มี ความหวัง ไม่มีไฟ                               ความคิดที่เป็นไทก็ไม่มี

๏ มีแต่ลุ่มหลงยุคสมัย                                อวดรวย อวดใหญ่ อวดศักดิ์ศรี
ค่ำลงร่ำสุรา เล่นนารี                                  ชีวิตสี่ปีสูญสิ้นไป

๏ บัดนี้คนทุกข์จึ่งถามหา                            ศรัทธาข้าจะฝากผู้ใดได้
นักศึกษา นายก หรือต้นไทร                         ฤาจะโยน เข้ากองไฟ เป็นฝุ่นควัน

๏ เธอจ๋าอยู่ไหน                                       ลอยล่องไป ตามใจ..ตามฝัน
วันนี้เธอทำอะไรกัน                                    ขอเธอ...จงเสพสรรค์กับชีวิต

                                                          ประภัสสุทธ
                                                         7 เมษายน 2554

แถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาฯ กรณีเหมืองทองแดงในจังหวัดเลยแถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเลย พาเลซ จังหวัดเลย
ตามที่เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย ได้มีศึกษาและนำเสนอปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่เหมืองทองคำ จ.เลย และ จ.พิจิตร พื้นที่เหมืองตะกั่ว จ.กาญจนบุรี พื้นที่เหมืองสังกะสี จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้เกิดผลกระทบขึ้นแล้วทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรงและยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากภาครัฐและเอกชนผู้ดำเนินโครงการ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการกิจการเหมืองแร่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทั้งในพื้นที่ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.สกลนคร
และหนึ่งในโครงการกิจการเหมืองแร่ที่จะเกิดเพิ่มขึ้น คือ โครงการเหมืองแร่ทองแดง ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลยซึ่งในปัจจุบันได้มีการพยายามดำเนินการตามกระบวนการขอประทานบัตรเพื่อขอเปิดเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าวแม้จะมีเสียงคัดค้านจากชุมชนแต่ก็ยังมีการดำเนินการการนำไปสู่การเปิดเหมืองมาโดยตลอด  จากความทุกข์ทนของคนในชุมชนและจากผลกระทบจากเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ต่างๆ ที่กล่าวมา เราในนามกลุ่มนักศึกษาติดดามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ จึงมีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเหมืองแร่ ดังนี้
๑.ต้องยุติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทำเหมืองแร่ทองแดง จ.เลย ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ที่จัดโดยบริษัทผู้ประกอบการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรมในการดำเนินการตามกระบวนการขอประทานบัตรเหมืองแร่ และจะนำสู่การเกิดขึ้นของโครงการเหมืองแร่ทองแดงที่มีผลกระทบต่อชุมชน
๒.หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องหยุดการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวกับกระบวนการประทานบัตรในพื้นที่ และต้องมีการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ (SEA) โครงการเหมืองแร่ทั้งหมดในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการเหมืองแร่
ศรัทธาในชีวิต ธรรมชาติ และความเท่าเทียม
เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย

                                                                            ๗ เมษายน ๒๕๕๔
เครือข่ายนักศึกษาเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย
-                     ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-                     กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชน (ดาวดิน)
-                     กลุ่มอาศรมบ่มเพาะแนวคิดและจิตวิญญาณ
-                     กลุ่มนักศึกษานกกระจอก มหาวิทยาลัยราชราชภัฏนครศรีธรรมราช
-                     กลุ่มนักศึกษาแสงดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-                     กลุ่มนักศึกษาระบายฝัน
-           คนรุ่นใหม่ภาคอีสาน

06 เมษายน 2554

บทกวีแด่พี่น้องโปแตส


สดุดีวีรกรรมคนอุดร๕เมษายน
นี่แลคือพลัง                  สามัคคีประชาชน
ต่อสู้ไม่จำนน                ให้ทุนร้ายมาย่ำยีฯ

ทุนร้ายขย้ำโลก            สร้างทุกข์โศกทั่วหล้านี้
รัฐพาลก็อัปรีย์             ร่วมกับทุนระยำจริงฯ

เงินจ้างเกณฑ์คนมา    บอกว่าพับลิคเหี้ยริ่ง
ทำชั่วร้ายทุกสิ่ง           เพื่อจักแดกแผ่นดินล้างฯ

รวยกันไม่กี่คน             ประชาชนจนทั้งบาง
พิษร้ายที่มันสร้าง         โปรแตชฆ่า ประชาเหวยฯ

มีแต่เราประชาชน        เข้าประจญไม่กลัวเลย
คือเสียงที่เอื้อนเอ่ย       กูไม่เอาเหมืองแร่มึง!  

                                                ด้วยจิตคารวะในหัวใจรักษ์โลกของพี่น้อง
                                                            วสันต์       สิทธิเขตต์

แถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทยแถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  ณ เทศบาลตำบลโนนสูง จ.อุดรธานี
 
ตามที่เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย ได้มีการสรุปบทเรียน และนำเสนอปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ต่างในประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ มาระยะเวลาหนึ่ง เช่น พื้นที่เหมืองทองคำ จ.เลย พื้นที่เหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้เกิดผลกระทบขึ้นแล้ว และยังมีพื้นที่ที่ยังมีการที่จะดำเนินการในการก่อสร้างอีกมากมาย ทั้งพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม หรือแม้แต่ จ.สกลนคร ที่ผ่านมา ได้พบปัญหาผลกระทบที่รุนแรงอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ จากการสะท้อนสภาพการณ์ปัญหาและบทเรียนการต่อสู้คัดค้านโครงการสำรวจและทำเหมืองแร่ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกัน จึงมีคำถามที่สำคัญคำถามหนึ่งว่า
 
“รัฐ โดยเฉพาะกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ ได้ทำร้ายทำลายช่วงชิงทรัพยากรซึ่งควรเป็นสิทธิของคนในชุมชนพื้นที่ที่จะตัดสินใจดูแลและปกป้องด้วยคนในชุมชนเองและยังนำพาซึ่งโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการหายใจ กินข้าวและสัมผัสกับสารพิษในอุตสาหกรรมเหมืองที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยที่ภาครัฐคาดหวังถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศแต่เพียงด้านเดียว แท้จริงแล้วอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีการขุดเจาะทั้งแบบเปิดทำลายหน้าดิน หรือเป็นโพรงใต้ดิน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ สังคม และสุขภาพในหลายมิติ นำมาซึ่งการทำลายแหล่งอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ทำมาหากิน ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เสื่อมโทรม โดยไม่มีหน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ รัฐยังได้บังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่เปรียบเสมือน “โจรปล้นแผ่นดินของประชาชน” เพราะได้นำสินแร่ที่อยู่ใต้ถุนบ้านเรือน แหล่งทำมาหากินของประชาชน และชุมชน แปรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของภาษี อัตราค่าภาคหลวงแร่ และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นๆ เข้าสู่คลัง ทั้งๆ ที่รายได้เหล่านั้นคือ “ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกับผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน สังคม และสุขภาพของประชาชน”
 
มิหนำซ้ำรัฐยังได้กระทำย่ำยีเพิ่มเติมต่อประชาชนด้วยการผลักดันร่างกฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดยวางหลักการ “โจรปล้นแผ่นดินของประชาชน” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการระบุว่า “แร่เป็นของรัฐ” และ “ไม่ให้อำนาจตัดสินใจแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น” ปัญหาดังกล่าวได้พัฒนาไปสู่ปัญหาสังคม ความขัดแย้ง ละเมิดสิทธิบุคคล และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลจากการกำหนดนโยบาย บังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ที่ไม่เป็นธรรม
 
จากความทุกข์ทนของคนในชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น จากการกดขี่เอารัดเอาเปรียบทำร้ายทำลาย ทั้งทรัพยากร วิถีชีวิต สุขภาพโดยไร้ซึ่งความเมตตาและเป็นธรรมโดยเฉพาะความเป็นธรรมต่อชุมชนอีสาน เราในนามกลุ่มนักศึกษาไม่เอาเหมืองแร่ จึงมีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเหมืองแร่และต้องการสื่อสารในเจตจำนงของทางกลุ่มให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ดังนี้
 
.ต้องยุติและไม่เกิดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทำเหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานี ในวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๕๔ ซึ่งจัดโดยบริษัทผู้ประกอบการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรมในการดำเนินการเหมืองแร่ ซึ่งจะนำสู่การเกิดขึ้นของเหมืองแร่ที่ทำร้ายทำลายวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน
 
๒.หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องหยุดการดำเนินงานใดๆ ในพื้นที่เพื่อนำพาสู่การเปิดเหมือง จนกว่าจะกลับไปทบทวนถึงผลดีผลเสียของการสร้างเหมืองผ่านกระบวนของสิทธิชุมชนอย่างแท้จริง
 
๓.หยุดการสร้างความแตกแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชนผ่านอำนาจของเงินตรา เช่น การจ่ายค่าลอดใต้ถุนเพื่อแบ่งชาวบ้านเป็นสองฝ่ายให้ขัดแย้งกัน
 
ทั้งนี้ เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทยขอยืนหยัด ต่อสู้ ด้วยเจตนารมณ์ที่ศรัทธาอย่างมั่นคง จะขอต่อสู้กับผู้ใดก็ตามที่ จับจ้อง มุ่งหวัง ล้างผลาญ ทำร้าย ทำลาย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชีวิต และความเป็นชุมชนท้องถิ่น อย่างถึงที่สุดและตลอดไป
 
ศรัทธาในชีวิต ธรรมชาติ และความเท่าเทียม
เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย
๕ เมษายน ๒๕๕๔

 
เครือข่ายนักศึกษาเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย
-                     ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-                     กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชน (ดาวดิน)
-                     กลุ่มอาศรมบ่มเพาะแนวคิดและจิตวิญญาณ
-                     กลุ่มนักศึกษานกกระจอก มหาวิทยาลัยราชราชราชภัฏนครศรีธรรมราช
-                     กลุ่มนักศึกษาแสงดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-                     กลุ่มนักศึกษาระบายฝัน
-                     คนรุ่นใหม่ภาคอีสาน