ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตและจิตวิญญาณ

แสงดาวแห่งศรัทธา-กรรมาชน

คนกับควาย-คาราวาน

คนตีเหล็ก-คาราวาน

เซิ้งอีสาน-คาราวาน

เปิบข้าว-บรรเลงออเครสต้า

ถั่งโถมโหมแรงไฟ-คาราวาน

วัฏสงสาร-คาราวาน

ขุนเขายะเยือก-นิด ลายสือ

นกละเมอ-พงษ์เทพ

นกเขาไฟ-พงษ์เทพ

ม.ให้อะไร-คำภีร์

เรียนและงาน-คำภีร์

พ่อเป็นกรรมกร-คำภีร์

โรงเรียนของหนู-คำภีร์

ถึงเพื่อน-คำภีร์

จากภูพานถึงลานโพธิ์-หงา คาราวาน

ใกล้ตาไกลตีน-หงา คาราวาน

ตะวันชิงพลบ-ศุ

ลุกขึ้นสู้-คาราวาน

นกสีเหลือง-คาราวาน

จิตร ภูมิศักดิ์-หงา คาราวาน

สืบ นาคะเสถียร-คาราบาว

เดือนเพ็ญ-คาราบาว

นักแสวงหา-คำภีร์

คืนสู่รัง-หว่อง

สอดคล้องสมดุล-โฮป

กำลังใจ-โฮป

กระต่ายกับเต่า-คาราวาน

บ้าน-คำภีร์

สะพานดาว-คำภีร์