ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

บทเพลงกิจกรรม

เทียน (หนึ่ง)
แสงดาวแห่งศรัทธา
ดอกไม้
สานศรัทธา
ผิงดาว
เสียงจากคีตาญชลี
ทานตะวัน
เธอวันนี้
คนสร้างบ้าน
สะพานสายรุ้ง
เพื่อมวลชน
รักน้อง
นับดาวทะเล
แบ่งรักถักฝัน