ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

07 เมษายน 2554

แถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาฯ กรณีเหมืองทองแดงในจังหวัดเลยแถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเลย พาเลซ จังหวัดเลย
ตามที่เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย ได้มีศึกษาและนำเสนอปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่เหมืองทองคำ จ.เลย และ จ.พิจิตร พื้นที่เหมืองตะกั่ว จ.กาญจนบุรี พื้นที่เหมืองสังกะสี จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้เกิดผลกระทบขึ้นแล้วทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรงและยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากภาครัฐและเอกชนผู้ดำเนินโครงการ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการกิจการเหมืองแร่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทั้งในพื้นที่ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.สกลนคร
และหนึ่งในโครงการกิจการเหมืองแร่ที่จะเกิดเพิ่มขึ้น คือ โครงการเหมืองแร่ทองแดง ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลยซึ่งในปัจจุบันได้มีการพยายามดำเนินการตามกระบวนการขอประทานบัตรเพื่อขอเปิดเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าวแม้จะมีเสียงคัดค้านจากชุมชนแต่ก็ยังมีการดำเนินการการนำไปสู่การเปิดเหมืองมาโดยตลอด  จากความทุกข์ทนของคนในชุมชนและจากผลกระทบจากเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ต่างๆ ที่กล่าวมา เราในนามกลุ่มนักศึกษาติดดามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ จึงมีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเหมืองแร่ ดังนี้
๑.ต้องยุติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทำเหมืองแร่ทองแดง จ.เลย ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ที่จัดโดยบริษัทผู้ประกอบการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรมในการดำเนินการตามกระบวนการขอประทานบัตรเหมืองแร่ และจะนำสู่การเกิดขึ้นของโครงการเหมืองแร่ทองแดงที่มีผลกระทบต่อชุมชน
๒.หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องหยุดการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวกับกระบวนการประทานบัตรในพื้นที่ และต้องมีการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ (SEA) โครงการเหมืองแร่ทั้งหมดในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการเหมืองแร่
ศรัทธาในชีวิต ธรรมชาติ และความเท่าเทียม
เครือข่ายนักศึกษาติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย

                                                                            ๗ เมษายน ๒๕๕๔
เครือข่ายนักศึกษาเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทย
-                     ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-                     กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชน (ดาวดิน)
-                     กลุ่มอาศรมบ่มเพาะแนวคิดและจิตวิญญาณ
-                     กลุ่มนักศึกษานกกระจอก มหาวิทยาลัยราชราชภัฏนครศรีธรรมราช
-                     กลุ่มนักศึกษาแสงดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-                     กลุ่มนักศึกษาระบายฝัน
-           คนรุ่นใหม่ภาคอีสาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น