ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

22 กรกฎาคม 2554

ส.ป.ก.เลย สั่ง "ทุ่งคำ" รื้อเหมืองทองพ้นพื้นที่ เหตุค้างจ่ายเงินหลวงกว่า 90 ล้านบาท


สืบเนื่องจากกรณี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554  กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จาก 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทองทุ่งคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย  จำนวนกว่า 100 คน  นำโดยนายสุรพันธ์  รุจิชัยวัฒน์  เดินทางมาชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย(ส.ป.ก.เลย)  ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่แจ้งให้บริษัททุ่งคำรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบริวาร ออกจากพื้นที่ ส.ป.ก.ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 7พฤษภาคม 2554   โดยอ้างตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการนำทรัพยากร ธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2541 ข้อ 18 (2) ข้อ 19 ข้อ 20 (2) และข้อ 21
ล่าสุด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยได้ชี้แจ้งว่า ได้สั่งให้บริษัท ทุ่งคำ รื้อเหมืองทองแล้ว เนื่องจากไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้รัฐจำนวน 90 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้รอคำตัดสินของศาล เพราะบริษัททุ่งคำฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว
นายสมพร  ภู่พัฒน์วิบูลย์  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  เหตุที่ยังไม่สามารถบังคับให้บริษัททุ่งคำ จำกัด ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบริวารออกจากพื้นที่ ส.ป.ก.ภายใน 60 วันได้นั้น  เพราะบริษัททุ่งคำฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว ดังนั้นระหว่างนี้ต้องรอคำสั่งศาล ซึ่งตนได้ชี้แจงกับชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดแล้ว  สำหรับเหตุผลที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยมีมติดังกล่าวเพราะตามสัญญาแล้ว บริษัททุ่งคำที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ส.ป.ก.ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับรัฐ  ซึ่งในช่วงแรกทางบริษัทก็จ่ายตามปกติ  แต่ในระยะหลังกลับค้างจ่ายเรื่อยมา รวมแล้วประมาณ 90 ล้านบาท  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะถือว่าบริษัททุ่งคำทำผิดสัญญา นายสมพรกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น