ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

10 มีนาคม 2554

Comandante Marcos

1 ความคิดเห็น:

  1. บางครั้งคนเราก็ไม่มีทางเลือกมากนัก เมื่อต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่กว่าห้าร้อยปีในดินแดนที่กันดารที่สุด

    ตอบลบ