ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

17 มกราคม 2554

คนจนไม่ใช่คนอื่น

จนเพราะภาษีไม่เป็นธรรม จนเพราะรับกรรมจากเขื่อน จนเพราะถูกบิดเบือนข่าวสาร
จนเพราะรัฐบาลโกงกิน จนเพราะหนี้สิน ธกส. จนเพราะ ม.ออกนอกระบบ
จนเพราะซบไอเอ็มเอฟ จนเพราะเสพฟาสต์ฟูด จนเพราะถูกขูดค่าเอฟที
จนเพราะการค้าเสรีกับWTO จนเพราะโชว์จั๊กแร้ จนเพราะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
จนเพราะราคาผลผลิตตกต่ำ จนเพราะอุตสาหกรรมข้ามชาติ จนเพราะค่าเงินบาทลอยตัว
จนเพราะแหล่งมั่วสุมรอบบ้าน จนเพราะกู้ธนาคารโลก จนเพราะคนโกหกทำEIA
จนเพราะปุ๋ยเคมีทำลายดิน จนเพราะกีดกันเหล้าพื้นบ้าน จนเพราะการศึกษาไม่ดี
จนเพราะเศรษฐีก่อหนี้สาธารณะ จนเพราะประกาศเขตป่าทับที่ทำกิน
จนเพราะหนี้สินนอกระบบ จนเพราะคบADB จนเพราะเทป/ซีดีแพง
จนเพราะค่าแรงถูก จนเพราะปลูกพืชเพื่อขาย จนเพราะไร้อำนาจต่อรอง
จนเพราะถูกยึดครองที่นา จนเพราะเทิดทูนยาฝรั่ง จนเพราะชิงชังยาไทย
จนเพราะไม่รักษาป่า จนเพราะทำนากุ้ง จนเพราะอเมริกาจูงจมูก
จนเพราะปลูกพืชGMO จนเพราะโง่สร้างท่อก๊าซ จนเพราะขาดการมีส่วนร่วม
จนเพราะรวมศูนย์การตัดสินใจ จนเพราะไม่ปฏิรูปที่ดิน จนเพราะดูหมิ่นคนจน
จนเพราะถูกปล้นภูมิปัญญา จนเพราะไม่รักษาประชาธิปไตย จนเพราะไม่มีความเป็นธรรม..

ไม่มีความยากจนในสังคมที่เป็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น