ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

18 มกราคม 2554

ปัญญาชนปฏิวัติ


ปัญญาชน ทั้งนักคิด นักปฏิวัติ ต้องแจ่มชัด ต่อบทบาทและหน้าที่
ทั้งศึกษา ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ตามทฤษฎี ปฏิวัติ ตลอดกาล
ทฤษฎี ต้องประสาน การปฏิบัติ โลกทรรศน์ ชีวทรรศน์ ผนึกผสาน
จิตสำนึก แปรเป็น ปฏิบัติการ ยกระดับ ประสบการณ์ เป็นทฤษฎี

มาร์กซ์ สอนไว้ว่า
กรรมกร ต้องติดอาวุธ ปฏิวัติ
กลไกรัฐเก่า ต้องทำลาย บดขยี้
กรรมาชีพ ต้องโค่นล้ม กระฎุมพี
รัฐกรรมาชีพ ต้องแทนที่ รัฐนายทุน
เลนิน เสริมว่า
กรรมกร ต้องมีพรรค เป็นกองหน้า
มีพันธมิตร ชาวนา สนันสนุน
แล้วปฏิวัติ กำจัด รัฐนายทุน
ให้ดับสูญ สลายไป ตามทฤษฎี
กรัมชี สานต่อ ดังนี้
ต้องช่วงชิง พื้นที่ ทางความคิด
ต้องผลิต อุดมการณ์ใหม่ เข้าแทนที่
ทั้งต้องครอง ความเป็นใหญ่ ทางทฤษฎี
ล้างวัฒนธรรม กระฎุมพี ให้สิ้นไป

บทสรุป มาร์กซ์สร้าง เลนินเสริม กรัมชีสาน
คือตำนาน นักปฏิวัติ ผู้ยิ่งใหญ่
เป็นนักคิด นักทฤษฏี อันเกรียงไกร
เป็นครูใหญ่ ให้เชื่อมั่นและศรัทธา
หมั่นค้นคว้า ทฤษฏี ชี้ความคิด
มาร์กซิสม์ เลนินนิสม์ เร่งศึกษา
กรัมชีอีสม์ ติดอาวุธ ทางปัญญา
จัดตั้งพรรค กองหน้า ปฏิวัติไทย
ปัญญาชน นักปฏิวัติ ทั้งนักคิด
ร่วมผลิต ร่วมต่อสู้ ร่วมเคลื่อนไหว
นำมวลชน ปฏิวัติ ปลดปล่อยไทย
สถาปนา สังคมนิยมใหม่ ให้เป็นจริง

ปานจิต จันทรา
กลางฤดูฝน ปี 48 บ้านไร่ป่าบอนต่ำ,พัทลุง

1 ความคิดเห็น: