ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้า้งสังคมแห่งการเรียนรู้...

หากต้องการลงบทความ/งานเขียนของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บบอร์ด หรือทางอีเมล์แอดเดรส; po_kenchin@hotmail.com
หรือจะสมัครสมาชิกอย่างเดียวก็ได้นะครับ

20 มกราคม 2554

บทกวีแด่หนุ่มสาว

_________________________________________________________________________

... ไม่มีแล้ว พลังใด ในโลกหล้า
จะหาญท้า กล้าแกร่ง แห่งหนุ่มสาว
ไม่มีแล้ว แสงใด ในแสงดาว
จะสกราว เท่าแสง แห่งเยาวชน
มาเถิด เยาวชน คนหนุ่มสาว
จงกล้าก้าว อย่างกล้าแกร่ง ทุกแห่งหน
ใช้พลัง ยิ่งใหญ่ ในตัวตน
เพื่อผู้คน ส่วนใหญ่ ในแผ่นดิน...


บทประพันธ์โดย ดินสอโดม

___________________________________________________________1 ความคิดเห็น:

  1. เมื่อตะวันยอแสง
    เรี่ยวแรงก็อ่อนล้า
    พักตรงนี้ที่เดิมแล้วหลับตา
    อุดมการณ์และศรัทธา จะพาเรี่ยวแรงกลับคืน

    ตอบลบ